Workshop ‘Je gezin in beeld’

Als kinderen tieners worden…

Dan verandert er veel. Je tiener trekt zich meer terug en is vooral gericht op vrienden en vriendinnen. Een gesprek eindigt vaak in een discussie, een beetje gegrom van ‘jaja’, een slaande deur of stampen op de trap naar boven. Je raakt de connectie met je kind kwijt en dat voelt als verlies.

Toch ben je als ouder ontzettend belangrijk in de puberteit. Onderzoek wijst uit dat pubers grote waarde hechten aan wat hun ouders van iets vinden.

Hoe ga je het gesprek aan?
Hoe herstel je de verbinding met je tiener?.

Praten in rondes

‘Gezin in beeld’ is een open gesprek, waarin alle gezinsleden hun verhaal doen. We praten in rondes, waarin alles gezegd kan worden zonder onderbreking. Alle gezinsleden krijgen steeds opnieuw de beurt totdat echt alles gezegd is.

Het is oplossingsgericht en positief, we blijven niet hangen in een welles nietes, of in verwijten. En dat alles in een sfeer van veiligheid, openheid, betrokkenheid. ‘Gezin in beeld’ duurt 1,5 à 2 uur en wordt gehouden op onafhankelijk terrein.

Een coach leidt het gesprek en bewaakt het proces.

Beleving van kinderen

Kinderen vertellen heel open, zonder kans om onderbroken te worden, waar ze tegen aanlopen, wat ze irritant vinden, wat ze waarderen en waar ze behoefte aan hebben. Ze mogen echt aangeven hoe het voor hen is, zonder dat ouders reageren of zich gaan ‘verdedigen’.

Zorgen van ouders

Ouders krijgen eindelijk zicht op wat er in hun tiener omgaat, zonder daar direct een mening over te geven of op te kunnen reageren. Op hun beurt vertellen zij waar hun zorgen liggen, wat ze lastig vinden en waar zij behoefte aan hebben, zonder dat hun tiener vertrekt naar boven of met de ogen gaat rollen en weg loopt.

Visueel

Door middel van beeldtaal, gebruik van voorwerpen, materialen  en bijv. poppetjes krijgen we het verhaal op tafel. Je ziet ieders kwaliteiten letterlijk zichtbaar worden en ontstaat er waardering en verbinding.

Wat levert ‘Gezin in beeld’ je op?

  • Echte verbinding doordat iedereen de gelegenheid krijgt volledig vrij te praten, uit te praten, emoties te uiten
  • Inzicht in de leefwereld en gedachtewereld van je tiener
  • Ruimte om jouw kant van het verhaal te delen zonder dat je tiener wegloopt, je onderbreekt of de discussie aangaat
  • Samen zoeken naar oplossingen en leren onderhandelen
  • Een nieuwe kijk op je tiener hoe die wellicht, verstopt achter gedrag, het echt belangrijk
    vindt hoe jij over dingen denkt. En het ook heel graag goed wil doen voor jou.
  • Naar elkaar leren kijken vanuit positiviteit en waardering van ieders eigenheid en talent.

Interesse?

Wil je ook meer verbinding met je tieners en nieuwe ontspanning in je gezinsleven? Neem contact
op. Ik praat er graag met je over door.

Wat ik tijdens 'Gezin in beeld' zag gebeuren was echt magisch: Een vader die het lastig vond, om zich niet te gaan verdedigen. Door het praten in rondes kreeg hij de rust om alleen maar te luisteren naar zijn kinderen. Hierdoor konden kinderen hun pijn vertellen. En ze kregen het gevoel echt gehoord te worden. De openheid en verbinding die dat teweegbracht, was ongekend!

Christie van Dijken, 2020